Algemene Informatie en ANBI

Stichting Kinderfeestje geven heeft een ANBI-registratie verkregen. Hierdoor kunnen in sommige situaties giften belasting aftrekbaar. Voor meer informatie raadpleeg de website van de belastingdienst.

Algemene informatie

  • Geregistreerde naam: Stichting Kinderfeestje geven.
  • Inschrijving Kamer van Koophandel: KVK 65636872
  • RISN of fiscaal nummer: 856197737

Doelstelling
Kinderen, voor wie dat anders (vrijwel) onmogelijk is, in de gelegenheid te stellen om een kinderfeestje te geven.

Beleidsplan
In samenwerking met een aantal basisscholen een pakket beschikbaar stellen aan ouders voor de verjaardag van hun kind in de leeftijd van de basisschool. Met de inhoud van het pakket kunnen ze een verjaardagsfeestje organiseren, zodat deze kinderen net als hun leeftijdsgenoten gewoon mee kunnen doen in onze samenleving.

Middelen kunnen worden verkregen door middel van subsidies, vergoedingen, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten, toevallige baten en andere wettige inkomsten.

Bestuur
Het bestuur is als volgt samengesteld:

  • Tine Baars (voorzitter);
  • Anja Wester (secretaris);
  • Bas van Losser (penningmeester);
  • Jarig Straatsma (lid);
  • Peter Westerhof (lid).

Beloningsbeleid
Stichting Kinderfeestje geven werkt uitsluitend met vrijwilligers. Zij krijgen geen beloning. In bepaalde gevallen kunnen alleen kosten die zijn gemaakt ten behoeve van de stichting worden vergoed.

Verslaglegging
Verslagen van de activiteiten en een financiële verantwoording zijn te vinden in onze jaarverslagen.

Contact

Email: info@kinderfeestjegeven.nl
Website: www.kinderfeestjegeven.nl