Stichting Kinderfeestje geven

Steun ons

Kinderfeestje geven ontvangt geen subsidie, maar maakt wel kosten om de feestpakketten samen te kunnen stellen. Om een kinderfeestje mogelijk te maken hebben wij uw hulp nodig!
Uw financiële bijdrage(n) zijn van harte welkom.
Donaties kunt u overmaken naar rekeningnummer NL70 RABO 0309 4836 97 t.n.v. Stichting Kinderfeestje geven of gebruik onderstaand formulier.

De Stichting Kinderfeestje Geven is een erkende ANBI (algemeen nut beogende instelling). Daardoor zijn de giften voor de inkomstenbelasting aftrekbaar.
Wilt u ons structureel ondersteunen en uw volledige gift in mindering brengen op uw inkomen (zonder drempel), geef dan 5 jaar lang een periodieke gift. Hiervoor dient een schriftelijk overeenkomst opgemaakt te worden tussen u en onze stichting.
Met het formulier ‘Periodieke gift in geld’ geeft u ons minimaal 5 jaar lang een gift.
Periodieke gift in geld

De periodieke gift dient u zelf periodiek over te maken op ons rekeningnummer.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de belastingdienst.

Wilt u als bedrijf of organisatie ons sponseren, neem dan contact op met Jarig Jaarsma op 06 16 95 99 23 of via info@kinderfeestjegeven.nl.

Onze ambassadeur

AMBASSADEUR STICHTING KINDERFEESTJE? JA DIRECT!!

Foto door Henk Jan Dijks

Toen ik de vraag van Maaike Liekelema kreeg, of ik ambassadeur van Stichting Kinderfeestje Geven wilde worden, dacht ik Stichting Kinderfeestje wat houdt dat in? Toen ik hoorde dat veel kinderen ook in onze gemeente nooit aan een kinderfeestje toekomen of zelfs worden uitgenodigd, hoefde ik geen seconde na te denken. Natuurlijk doe ik dat. Wij hebben zelf 4 kinderen die wel jaarlijks hun feestje kunnen geven of uitgenodigd worden voor een kinderfeestje. Als ik zie hoeveel plezier maar ook gevoel van er bij horen dit geeft vind ik dit een fantastisch initiatief. Dat mensen dit initiatief nemen vindt ik uniek en bewonderenswaardig. Zelf houdt ik er ook van om mensen die het moeilijk hebben te helpen. Het voelt dus ook als normaal maar ook trots dat ik ambassadeur mag zijn. Ook de samenwerking met de Voedselbank past precies, daar ik in december altijd ambassadeur ben voor de Omrop Fryslan Voedselbank actie!!

Henk de Jong