Steun ons

Kinderfeestje geven ontvangt geen subsidie, maar maakt wel kosten om de feestpakketten samen te kunnen stellen. Om een kinderfeestje mogelijk te maken hebben wij uw hulp nodig!
Uw financiële bijdrage(n) zijn van harte welkom.
Donaties kunt u overmaken naar rekeningnummer NL70 RABO 0309 4836 97 t.n.v. Stichting Kinderfeestje geven.

De Stichting Kinderfeestje Geven is een erkende ANBI (algemeen nut beogende instelling). Daardoor zijn de giften voor de inkomstenbelasting aftrekbaar.
Wilt u ons structureel ondersteunen en uw volledige gift in mindering brengen op uw inkomen (zonder drempel), geef dan 5 jaar lang een periodieke gift. Hiervoor dient een schriftelijk overeenkomst opgemaakt te worden tussen u en onze stichting.
Met het formulier ‘Periodieke gift in geld’ geeft u ons minimaal 5 jaar lang een gift.

De periodieke gift dient u zelf periodiek over te maken op ons rekeningnummer.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de belastingdienst

Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op via info@kinderfeestjegeven.nl.