Privacybeleid

Bij het aanvragen van een pakket verstrekt de aanvrager gegevens aan Stichting kinderfeestje geven. Hierbij is stichting Stichting kinderfeestje geven gehouden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Naast de kaders in deze verordening zijn we ons ervan bewust dat vertrouwen in de zorgvuldige behandeling daarbij belangrijk is. In dit document staat beschreven hoe Stichting kinderfeestje geven met deze gegevens om gaat.

Gegevens

De gegevens bij jouw aanvraag worden door ons opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen met als doel het verstrekken van een pakket. Daarnaast gebruiken we de gegeven voor het doen van een evaluatie. De gegevens worden alleen verzameld die voor deze doeleinden nodig zijn. Indien deze doelen zijn gerealiseerd worden de gegevens verwijderd.

Alleen bestuursleden en vrijwilligers van Stichting kinderfeestje geven die zijn betrokken bij de uitgifte van de pakketten hebben toegang tot deze gegevens. Deze betrokkenen zijn op de hoogte van dit privacy beleid en zullen hiernaar handelen.

Derden
De door jouw verstrekte informatie wordt niet met derden gedeeld.

Aanvraag
De aanvraag voor een verjaardagspakket kan alleen via de website www.kinderfeestjegeven.nl gedaan worden. 

Beveiliging van jouw gegevens
Wij slaan jouw gegevens op zolang we ze nodig hebben. Zodra het pakket is verstrekt en we een evaluatie hebben gedaan zullen we deze gegevens verwijderen. We zullen de gegevens niet langer dan 1 kalenderjaar bewaren. Dat betekent dat voor ieder pakket de gegeven opnieuw moeten worden ingevuld. We doen alles wat in ons vermogen ligt om deze gegevens te beschermen. 

Informatie en communicatie
Voor het opvragen van informatie, aanmelden en andere vragen wordt het  e-mails adres: info@kinderfeestjegeven.nl  of het contact formulier op de website www.kinderfeestjegeven.nl  gebruikt. Alleen in uitzonderlijke situaties zal er telefonisch of live contact zijn.


Veranderingen
Dit privacybeleid wordt jaarlijks geëvalueerd. Veranderingen in het aanvraagproces of op de website zullen met dit privacybeleid worden getoetst en zo nodig wordt dit aangepast.